THỦ TỤC GIA NHẬP

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin đơn xin gia nhập hiệp hội Logistics Hải Phòng.

Bước 2: Đính kèm giấy Đăng ký kinh doanh, Điều lệ hoạt động doanh nghiệp, Logo (Nếu có)

Bước 3: Gửi toàn bộ thông tin qua địa chỉ email: info@hpla.com.vn và sẽ nhận phản hồi trong vòng 1 tuần.

Bước 4: Gửi toàn bộ bản cứng về Văn phòng hiệp hội theo địa chỉ:

Nhà A5 - Phòng 104B trường đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng (Mrs Hà VP Hiệp hội - ĐT 0904406399)

 

HỘI PHÍ THƯỜNG NIÊN ĐƯỢC TÍNH NHƯ SAU:

Hội phí thường niên đối với doanh nghiệp là: 6,000,000 VNĐ 

 

HỘI VIÊN